Personeelsvoorzieningen

Als uw personeel ziek wordt…
Krijgt u te maken met kosten voor uw onderneming zoals productieverlies en de kosten voor een vervanger. Ondertussen betaalt u het loon van uw zieke personeel gewoon door.

U krijgt ook te maken met lastige wetten en administratieve rompslomp. Zo moet u er voor zorgen dat uw personeel weer snel aan het werk is. En bent u, als werkgever, verantwoordelijk voor gezonde werkomstandigheden.

...en langdurig ziek blijft...

Kan dat leiden tot arbeidsongeschiktheid. In dat geval bent u als werkgever verantwoordelijk voor het vinden van passend werk. Ondertussen moet u zorgen dat uw personeel snel re-integreert. Daarbij zorgt u voor een goed dossier, met een plan van aanpak en gespreksverslagen.


…of gezond met pensioen gaat…

Wilt u uw personeel goede arbeidsvoorwaarden bieden. Een verzorgd pensioen is daar een belangrijk onderdeel van. En een verzorgd pensioen ziet er voor iedereen anders uit. U zoekt dus een collectief pensioen met individuele vrijheid.

Samen met u kunnen we kijken naar een passende oplossing, u kunt dan denken aan de volgende verzekeringen.

  • Ziekteverzuimverzekering
  • WGA-verzekering Eigen Risico
  • Collectieve WGA-Gat en WIA-Excedent verzekering
  • Collectieve Ongevallenverzekering