Dienstenwijzer

Door middel van onze dienstenwijzer willen wij u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze is. In onze werkwijze stellen wij u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen vormen daarbij steeds ons uitgangspunt. Met deze dienstenwijzer willen wij daaraan al een stukje invulling geven door u de nodige informatie te verstrekken over onze kantoren en onze dienstverlening.

Deze informatieverstrekking is gebaseerd op de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Op grond van die wetgeving zijn wij verplicht om u, voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een financieële overeenkomst, de nodige informatie te verstrekken.

In onze Dienstverleningsdocumenten staat een omschrijving van de dienstverlening die u van ons kunt verwachten en de daarbij behorende beloning voor hypotheken en levensverzekeringen.

Hieronder kunt u de genoemde documenten inzien.

Zelf hypotheek regelen? Pas op!