Klacht melden

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Daarbij kunnen wij ook wel eens een fout maken. Uiteraard stellen wij alles in het werk om dit tot een minimum te beperken, maar desondanks kan het ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht heeft, vragen wij u om dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Zij nemen daarover dan contact met u op. Dit uiteraard met het doel om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen en naar tevredenheid af te wikkelen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Mocht onze directie er samen met u toch niet kunnen uitkomen, dan kunt u zich daarna altijd wenden tot het Kifid. Voor meer informatie: www.kifid.nl/