AOV verzekering

U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Of u nu in loondienst, of zelfstandig ondernemer bent, het betekent dat uw inkomen achteruit gaat. Zekerheden staan ineens op losse schroeven. Maar één ding weet u zeker: u wilt uw financiële en woonsituatie zekerstellen. Voor u en uw gezin. Met een arbeidsongeschiktheid- of woonlastenverzekering kunt u de financiële gevolgen (gedeeltelijk) opvangen.

Werknemer en arbeidsongeschiktheid

De woonlastenverzekering is een verzekering voor werknemers. Het maakt niet uit of u huurt of een koophuis heeft. Het verzekerd bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen. Sterker nog: u kiest zelf welk deel van uw vaste woonlasten u wilt verzekeren. Zo weet u precies waar u aan toe bent, wel zo prettig.

Met een woonlastenverzekering verzekert u zich voor arbeidsongeschiktheid en u kunt dit aanvullen met een dekking tegen werkloosheid. Bent u werknemer en bent u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hoe hoog uw uitkering is, wordt bepaald door het UWV. Het UWV zorgt voor een medische keuring, stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast en de hoogte van de uitkering. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan uw uitkering na verloop van tijd uitkomen op bijstandsniveau.

Meer weten? Wij kunnen u alles vertellen over de woonlastenverzekering maar ook over de wet rond arbeidsongeschiktheid (WIA) en werkeloosheid.

Ondernemer en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer leeft u niet met de gedachte arbeidsongeschikt te worden. Gelukkig niet: daar hebt u het te druk voor. U bent aan het bedenken, aan het managen, aan het bouwen. Toch is een verzekering voor arbeidsongeschiktheid niet alleen luxe. Want laten we eerlijk zijn: u bent ook mens. En mensen kunnen een ongeval krijgen en ziek of arbeidsongeschikt worden.

Op zo’n moment hebt u al uw energie nodig voor uw herstel en wilt u zich geen zorgen maken over uw inkomen. De overheid regelt niets voor zelfstandige ondernemers, freelancers, vrije beroepsoefenaars en directeur-grootaandeelhouders.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u uw inkomen (gedeeltelijk) veilig stellen. U stelt de verzekering samen volgens uw eigen wensen.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft u voor een langere tijd, dus ook uw omstandigheden kunnen veranderen. Stel, u hebt al jaren een succesvolle onderneming en uw persoonlijke arbeid wordt minder belangrijk voor uw bedrijf. In dat geval kunt u de dekking beperken. Terwijl u als startende ondernemer misschien liever begint met een beperkte dekking, die u in de loop van de tijd uitbreidt.

Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, doelstelling en risicobereidheid kunnen wij u adviseren over producten op dit gebied die passen bij uw persoonlijke situatie.