Ondernemen is prachtig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Als u pech heeft, kan één gebeurtenis zoals een brand of aansprakelijkheidsclaim zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Wat doet u als zoiets u overkomt? Heeft u een plan B?

Risicomanagement helpt u om risico’s in kaart te brengen, zodat u kunt bepalen welke u wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren. Een Erkend MKB-adviseur kan hierbij helpen. André de Visser is een ervaren Erkend MKB-adviseur bij Senso Adviesgroep.

Hoe werkt risicomanagement ?

Stap 1 : Uw adviseur brengt uw risico’s in kaart
André oriënteert zich op uw onderneming en branche en verzamelt informatie die van belang kan zijn. Hij bezoekt uw bedrijf voor een risico-inventarisatie en stelt u vragen over uw bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, personeel en activiteiten. En om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf vraagt hij ook naar uw bedrijfsdoelstellingen, managementorganisatie en financiën.

Stap 2 : Bespreek de risico’s met uw adviseur
U ontvangt een rapportage van de risicoanalyse en een advies op maat, met praktische tips en aanbevelingen. Samen met André adviseur bespreekt u hoe u met de risico’s om wilt gaan. Sommige risico’s kunt u nemen, anderen kunt u beperken met preventiemaatregelen. En soms is een verzekering onmisbaar.

Stap 3 : Bepaal hoe u met risico’s omgaat
Aan de hand van de risicoanalyse en het advies bepaalt u zelf welke maatregelen u neemt. Risicomanagement is meestal niet eenmalig. Uw situatie kan veranderen. André houdt geregeld contact met u om ervoor te zorgen dat uw risico-inventarisatie actueel blijft en u passende maatregelen treft. Zo blijft u grip houden op uw bedrijfsrisico’s.

PLAN EEN ADVIESGESPREK