Aflossingsvrije hypotheek en de toekomst?

De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorzien in de toekomst problemen bij klanten met aflossingsvrije hypotheken.
Meer dan de helft van de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens bestaat uit aflossingsvrije hypotheken.
DNB en AFM vrezen dat aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek problemen kunnen ontstaan door de hoge hypotheekuitgaven in combinatie met een lager (pensioen)inkomen.

In het verleden zijn veel aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Men ging ervan uit dat het openstaande hypotheekbedrag bij verkoop van de woning afgelost zou worden. Op zich is hier niets mis mee en deze stelling klopt feitelijk nog steeds.
Voor veel aflossingsvrije hypotheken is de fiscaal aftrekbare hypotheekrente beperkt tot 2031. Ook het (pensioen)inkomen kan dan inmiddels gewijzigd zijn.
Echter door het gewijzigde verstrekkingenbeleid van de banken en geldverstrekkers moet het openstaande hypotheekbedrag aan het einde van de looptijd, in principe, worden afgelost.
Dit houdt in dat klanten het hypotheekbedrag aan het einde van de looptijd in één keer moeten terugbetalen aan de bank of geldverstrekker.
Heeft u op dat moment niet voldoende eigen middelen om het openstaande hypotheekbedrag af te lossen, dan zal de bank of geldverstrekker de hypotheek opnieuw gaan beoordelen. Op dat moment wordt bekeken of uw hypotheek nog binnen de dan geldende verstrekkingsregels past. Dit onder meer op basis van het (pensioen)inkomen wat u op dat moment heeft.
Past uw hypotheek binnen de dan geldende verstrekkingsnormen, dan zal uw hypotheek waarschijnlijk ongewijzigd kunnen blijven doorlopen. Maar wat gebeurt er als het inkomen dan niet toereikend is?
De bank of geldverstrekker zou uw hypothecaire geldlening dan in principe kunnen opeisen en zou u zelfs kunnen dwingen om uw woning in de verkoop te gaan zetten.

Om het zover niet te laten komen is het verstandig om, samen met uw financieel adviseur, tussentijds uw situatie in kaart te brengen en de eventuele mogelijkheden te bespreken.

U kunt daarbij onder meer denken aan:

  • Extra aflossen
  • Vermogen opbouwen
  • Hypotheekvorm omzetten
  • Goedkoper wonen

Samen met u willen wij bekijken of uw hypotheek eventueel aangepast moet gaan worden.
U kunt contact opnemen met ons voor het maken van een afspraak.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *