Meer helderheid over Regeling compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding voor werkgevers mogelijk vanaf 1 april 2020

Met ingang van 1 juli 2015 veranderde de ontslagvergoeding in de transitievergoeding. Als een werknemer wordt ontslagen na een dienstverband van 2 jaar of langer is er recht op deze transitievergoeding. Anno 2019 zijn er door de wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees alweer enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is een grote bottleneck voor werkgevers gerepareerd, namelijk de verschuldigde transitievergoeding na afloop van de 2 jaar ziekte.

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte voelt onrechtvaardig voor werkgever
Na een ziekteperiode van 2 jaar mag een werkgever de zieke werknemer ontslaan. Er is voorafgaand aan dit ontslag gewerkt aan herstel en terugkeer naar werk. Zowel de werkgever als de werknemer hebben daarin geïnvesteerd. Een re-integratietraject (1e spoor en/of 2de spoor) kan de werkgever zomaar tussen de € 5.000 en € 10.000 kosten. Het voelt dan ook onrechtvaardig als daarna nog een transitievergoeding moet worden betaald. Vanwege de gelijke rechten van de mens en het niet mogen maken van onderscheid op basis van gezondheid moet deze ontslagvergoeding worden betaald.

Met slapend dienstverband ontloopt werkgever transitievergoeding
Om de transitievergoeding te ontlopen, zouden er momenteel duizenden langdurige zieken (tegen hun zin) een slapend dienstverband hebben. De werkgever hoeft dan geen loon meer te betalen en gaat niet over tot ontslag. Op deze wijze ontloopt de werkgever de verplichting om de transitievergoeding te betalen. Voor vakbonden als ook voor het ministerie van SZW een ongewenste situatie.

Regeling compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020 van kracht
De Regeling is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. De Regeling is een uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling betreffen de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen bij UWV als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever compensatie krijgen. Op de site van UWV staan de documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag op compensatie.

Geen compensatie voor slapende dienstverbanden
Werkgevers die zogeheten slapende dienstverbanden hebben aangehouden, zullen de compensatie van de vergoeding niet ontvangen voor het deel van het dienstverband na 2 jaar ziekte. Deze regel moet werkgevers ontmoedigen om slapende dienstverbanden in stand te houden. Wie met de transitievergoeding wacht tot hij zekerheid heeft over de compensatie, moet zich dus realiseren dat hij meer geld kwijt zal zijn omdat de transitievergoeding in de tussentijd oploopt zonder dat UWV dit compenseert. Uitstel tot 1 april 2020 is alleen te overwegen als een werkgever de vergoeding niet kan betalen omdat er tijdelijk onvoldoende financiële middelen zijn.

(bron : Nieuwsbrief Avéro Achmea, maart 2019)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *